UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. Pacjent ma prawo do wglądu do dotyczącej jego osoby dokumentacji medycznej oraz do uzyskania jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  2. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej pacjenta, pacjent, osoba przez niego upoważniona lub przedstawiciel ustawowy, powinien złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” znajdujący się w poniższym załączniku.

   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


  3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście w rejestracji centrum medycznego NASMED , przesłać drogą mailową na adres: rejestracja@nasmed.pl , lub zgłosić telefonicznie potrzebę otrzymania kopii dokumentacji – wniosek jest wtedy podpisywany przy odbiorze dokumentacji.
  4. Kopia dokumentacji medycznej jest wydawana jedynie za okazaniem dokumentu tożsamości pacjenta lub osoby przez pacjenta upoważnionej.
  5. Przygotowanie oraz udostępnienie pacjentowi kopii dokumentacji medyczne następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż siedem dni od daty przyjęcia wniosku.
  6. Przygotowanie oraz udostępnienie pacjentowi kopii dokumentacji medycznej jest nieodpłatne.

KARTA PRAW PACJENTA – pdf do pobrania

PRAWA PACJENTA – MATERIAŁY EDUKACYJNE do pobrania ze strony pacjent.gov.pl

link: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_oddzialow/prawa_pacjenta_-_ulotka_szp_08.02.pdf

 

Jeżeli masz poczucie, że naruszono Twoje prawa jako pacjenta:

Skontaktuj się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta
– Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590
czynną od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
– Wyślij wiadomość na adres:
kancelaria@rpp.gov.pl
– Wyślij pismo z opisem sytuacji na adres: Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

REGULAMIN ORGANIZACYJNY – pdf do pobrania