Otyłość często współistnieje z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak: zaburzenia pourazowe, depresja, różnego typu zaburzenia spożywania pokarmów. Osoby otyłe często wykazują niską samoocenę w różnych aspektach życia. Mimo, że w społeczeństwie ciągle pokutuje wizerunek pogodnego, uśmiechniętego „grubaska“, 80% otyłych ma jawną lub utajoną depresję. Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa (np. rozwód rodziców, śmierć rodzica czy molestowanie seksualne) często owocują zaburzeniami odżywiania w wieku dorosłym. Leczenie otyłości bez konsultacji psychologicznej może oznaczać leczenie objawów bez dotarcia do przyczyny.